Đào tạo an toàn bức xạ

Đào tạo an toàn bức xạ

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

TẠI SAO PHẢI HỌC & CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN BỨC XẠ?

Đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ là một yêu cầu bắt buộc đối với bất cứ người nào làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN. Như vậy một đơn vị phải cử toàn bộ nhân viên làm việc trực tiếp với bức xạ tham gia Khóa học và được cấp chứng nhận về an toàn bức xạ trước khi làm việc.

Ngoài yêu cầu về pháp lý nói trên, Khóa học an toàn bức xạ sẽ cung cấp cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp để bảo vệ cho chính bản thân mình và những người xung quanh khỏi tác hại của các tia bức xạ do nguồn phóng xạ, thiết bị tia X gây ra.

 

LỊCH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TẬP TRUNG NĂM 2022

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo an toàn bức xạ tập trung định kỳ tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài những lớp học tập trung tại trung tâm đào tạo đặt tại 3 thành phố lớn nói trên chúng tôi còn nhận đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu học tại cơ sở.

NỘI DUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Khóa đào tạo được giảng dạy theo chương trình tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014. Hiện tại chúng tôi xây dựng một số nội dung bài giảng chuyên sâu cho các khóa đào tạo.

Các học viên trước khi tham gia khóa đào tạo, vui lòng cung cấp thông tin về nguồn phóng xạ và thiết bị X quang, xạ trị, y học hạt nhân, thiết bị soi chiếu mà mình đang sử dụng cho chúng tôi, chúng tôi sắp xếp tổ chức khóa học đúng với nội dung mà đơn vị đăng ký, khi sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị đó.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

 

NỘI DUNG 1: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế.

NỘI DUNG 2: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị.

NỘI DUNG 3: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân.

NỘI DUNG 4: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp.

NỘI DUNG 5: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp.

NỘI DUNG 6: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ.

NỘI DUNG 7: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ.

NỘI DUNG 8: Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn.

About Images

Hãy liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb