Hệ thống Voice Brandname Core

Hệ thống Voice Brandname Core

Hệ thống Voice Brandname là gì?

Hệ thống Voice Brandname là hệ thống của nhà mạng, giúp gán tên thương hiệu của doanh nghiệp cho các cuộc gọi ra từ tổng đài của doanh nghiệp.

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống Voice Brandname
Lợi ích cho doanh nghiệp

Hiện tại, để gia tăng mức độ tin tưởng với khách hàng trong việc nhận cuộc gọi, các doanh nghiệp thường phải đầu tư một khoản chi phí lớn để mua các số hotline đẹp, dễ nhớ khi thực hiện gọi ra cho khách hàng. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời, thị trường thoại Doanh nghiệp từ lâu nay đã mong muốn có một giải pháp mang tính thương hiệu cao hơn đó là các cuộc gọi được gắn tên thương hiệu thay bằng việc hiển thị số thông thường.

Với Voice Brandname, mỗi một cuộc gọi từ tổng đài của doanh nghiệp gọi tới khách hàng sẽ có tên thương hiệu tại phần người gọi thay vào phần hiện lên là số điện thoại trong cuộc gọi thông thường đáp ứng cho nhu cầu của Doanh nghiệp.

Hơn nữa, khi sử dụng hệ thống Voice Brandname, các doanh nghiệp không chỉ tuân thủ nghị định 91 của chính phủ, mà con tiết kiệm hơn so với chi phí gọi cố định thông thường (không còn phải gọi ngoại mạng).

Lợi ích cho nhà mạng

Với các nhà mạng sẽ có thêm 1 dịch vụ mới, hữu ích để cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp. Hệ thống Voice brandname này tuân thủ nghị định 91/2020 của chính phủ, yêu cầu các cuộc gọi quảng cáo từ doanh nghiệp phải có định danh. Ngoài ra, hệ thống Voice Brandname giúp giảm bớt các cuộc gọi rác từ Simbox, trong sạch hoá thị trường thoại doanh nghiệp của Việt Nam. Hạn chế tình trạng sim rác, giúp bảo toàn kho số. Gia tăng doanh thu cho nhà mạng, do hạn chế SIMbox thì doanh nghiệp bắt buộc phải dùng Voice Brandname.

Tổng kết về hệ thống Voice Brandname

Đây là hệ thống cần thiết của các nhà mạng trong nước: Viettel, Vina, Mobi và cho các nhà mạng thế giới. Việt Nam đang có lợi thế đi đầu cho Voice Brandname, tận dụng được lợi thế đi đầu thì thị trường thoại chúng ta mới có thể lành mạnh hoá và dễ quản lý được.

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN