Tuyển sinh - Lái Drone

Tuyển sinh - Lái Drone

            Nhân viên làm việc trong môi trường có bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ. Công - nhân viên chỉ được tiến hành thực hiện công việc trong môi trường bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

            Định kỳ 03 năm một lần, nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ phải được đảo tạo nhắc lại kiến thức và bổ sung kiến thức mới chuyên sâu, các thông tin mới về an toàn bức xạ.

            Toàn bộ các quy định được quy định iều này được quy định cụ thể trong Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

            Về công tác đào tạo an toàn bức xạ,Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN đã liên kết với Viện Khoa Học và Hợp Tác Nghiên Cứu ASEAN được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp phép hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ, theo đó thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên trong y tế và trong công nghiệp tại Trung tâm cũng như tại các đơn vị, cơ sở theo Thông tư 34/2014/TT-BKHCN có nhu cầu.

Cung cấp dịch vụ an toàn bức xạ cho:

1.         Nhân viên bức xạ trong X-quang chuẩn đoán y tế.

2.         Nhân viên bức xạ trong xạ trị.

3.         Nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân.

4.         Nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp.

5.         Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

6.         Nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và phân tích sử dụng nguồn phóng xạ.

7.         Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ.

8.         Người phụ trách an toàn.

Thông tin chung về các chương trình:

 1. Đối tượng: Công nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ
 2. Chủ đề (tuỳ chọn):
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  

 

 1. Thời lượng:  2 ngày (tuỳ chủ đề lựa chọn)
 2. Số lượng dự kiến: 30-50 người/lớp
 3. Địa điểm: Số 68 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội
 4. Kinh phí: tùy từng khóa học
 5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên tham dự đủ - đúng quy định của Viện sẽ được Viện Khoa Học và Hợp Tác Nghiên Cứu ASEAN cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ với nội dung theo chương trình đã học.
 6. Thông tin liên hệ và hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký: ( mẫu file đính kèm)

- Hồ sơ gửi về: Quý học viên gửi mail theo địa chỉ: tuyensinh@eat.edu.vn

- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 034 895 4057 ( Ms. Lê Hoa)

 

Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN