KHÓA HỌC

Đào tạo - Bồi dưỡng

An toàn bức xạ

là việc cần thiết với những người làm việc với nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang.

Công nghệ thông tin

Đào tạo công nghệ thông tin

Học viên Drone

Đào tạo máy bay không người lái (Drone)

Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
About Images
VỀ CHÚNG TÔI

Viện công nghệ giáo dục ASEAN

Icons Images
Tầm nhìn

Tiếp tục phát triển nền Công nghệ giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ chương trình đào tạo khoa học đổi mới về công nghệ giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các ngành nghề; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội

Icons Images
Sứ mệnh

Tiếp tục phát triển nền Công nghệ giáo dục Việt Nam; xây dựng những luận cứ chương trình đào tạo khoa học đổi mới về công nghệ giáo dục, quản lí và quá trình dạy học trong các ngành nghề; nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục cho tất cả các cấp học; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nâng cao và cung ứng các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội

Icons Images
Giá trị cốt lõi

Sử dụng công cụ trong nghiên cứu, thực hành và lao động. Hành động và làm việc gắn với kĩ thuật, có kĩ thuật hỗ trợ đắc lực nhằm đạt được ‘Chuẩn’ bởi vậy mới biết tự hoàn thiện để kết quả mới có tính kinh tế qui mô, tính tương thích, tính cải tiến.

Shape Thumb
Shape Thumb

Câu hỏi thường gặp

Learning management system, combines a wide range of features to present a class setting without having the students come into a physical classroom. It all depends on the WordPress LMS plugin you go with, but in general.

Learning management system, combines a wide range of features to present a class setting without having the students come into a physical classroom. It all depends on the WordPress LMS plugin you go with, but in general.

Shape Thumb
Shape Thumb

00 +

HỌC VIÊN

00 +

KHÓA HỌC

00 +

GIÁO VIÊN

00 +

GIẢI THƯỞNG
FEEDBACK

Phản hồi học viên

16625244121346.png
Stive Marlone
Web Developer

“ There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority on have suffered alteration in some form, by a injected humour, or randomised. ”

16625243882438.png
Stive Marlone
Web Developer

“ There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority on have suffered alteration in some form, by a injected humour, or randomised. ”

16625243606466.png
Stive Marlone
Web Developer

“ There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority on have suffered alteration in some form, by a injected humour, or randomised. ”

16625243406276.png
Stive Marlone
Web Developer

“ There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority on have suffered alteration in some form, by a injected humour, or randomised. ”

Shape Thumb
Shape Thumb
About Images

Hãy liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ

Đăng kí tư vấn

Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb
Shape Thumb